Партньори

progress

 

Прогрес АД
Производство на висококачествени технически отливки от сив и сферографитен чугун. Предприятието разполага с най-съвременно оборудване за производство на леярски форми и сърца.

 

preskov

 

Пресков АД
Производство на горещо ковани детайли с тегло от 0,300 кг до 25 кг, с широко приложение в области като енергетика, машиностроене, транспорт, селско стопанство, хидравлика, мини и производството на подемно–транспортни и строителни машини.

 

             logo-SK-Zagora

Строителна компания Загора
Добив и преработката на инертни материали, производство на бетонови и строителни разтвори, заготовка на армировка, електрически табла и оборудване, производство на бетонни изделия, до готов строителен продукт.

 

zmobil

Загора Мобил
Сервизно обслужване, отдаване под наем на превозни средства и превоз на хора и товари.

 

 energy

Загора Енерджи
Търговия с електроенергия.

duns