Фирмена ангажираност

 

Хранинвест-ХМК АД разполага със сертифицирана Система за управление на качеството от 1998 година. Към настоящия момент е внедрена Интегрирана система за управление (ИСУ) по качество, околна среда и безопасност, която е в съответствие с изискванията на Стандарти ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018. В края на Януари 2020 г. дружеството внедри Система за управление на енергията съгласно изискванията на Стандарт ISO 50001:2018.

Хранинвест-ХМК АД е сертифицирано за производство на заварени конструкции и съоръжения под налягане съгласно изискванията на EN ISO 3834-2; AD 2000 HP0, HP 100 R; EN 14025 и Директива 2014/68/EU. Има внедрена Система за производствен контрол съгласно изискванията на EN 1090-1 и Заваръчен сертификат към същата система, която е в съответствие с изискванията на EN 1090-2. От началото на 2019 г. е внедрена Система по качество за производството на съоръжения под налягане и е в съответствие с изискванията на ASME Boiler and Pressure Vessels Code, Section VIII-1.

Интегрирана система за управление в пълния ѝ обхват – „Проектиране, производство и контрол на резервоари, машини и метални конструкции за ХВП, дървени опаковки за транспорта им“, се прилага в двете Производствени бази намиращи се в гр. Стара Загора, бул. Патриарх Евтимий 23 и гр. Момчилград, ул. Крумовградско шосе.

 

 

duns